Julkaisun tekijä- ja käyttötiedot

Tämä julkaisu on tekijänoikeuden suojaama.

Tekijätiedot

Tekijä(t): Tiina Väre, Mikko Finnilä & Sanna Palosaari

Julkaisija/kustantaja: Suomen arkeologinen seura

Miten sisältöä saa käyttää?

Tätä aineistoa saa kopioida, tulostaa ja jakaa opetus- ja muuhun työkäyttöön Kopioston kopiointiluvalla sen ehtojen mukaisesti.

Tekijänoikeuslaki sallii julkistetun teoksen kopioimisen yksityiseen käyttöön, lyhyiden lainausten tekemisen sekä muun kuin videoiden ja näytelmäteosten esittämisen opetuksessa. Lisätietoa siitä, mitä tekijänoikeuslaki sallii, löydät täältä.

Muunlaiseen sisällön käyttöön, muokkaamiseen ja jakamiseen liittyen ota yhteyttä sivuston oikeudenhaltijaan.

Kopioitko tai tulostitko aineiston opetus- tai muuhun työkäyttöön? Raportoi kopioimasi sisältö Kopiostolle tällä raportointilomakkeella.

©-infon on tuottanut Kopiosto. Lisätietoa ©-info-kuvakkeesta: www.c-info.fi. Lisätietoa Kopiostosta ja tekijänoikeudesta: www.kopiosto.fi.