Bruksanvisningar

Hur använder jag ©-info på min egen webbplats?

Användningen av ikonen är gratis. Den kan läggas till vilken webbplats som helst. ©-info berättar om innehållets, bildens eller materialets upphovsman och användarrättigheter. Ikonen hjälper besökare på din webbplats att lätt och snabbt hitta upphovsmännen och användarrätten för webbplatsens innehåll: huruvida de till exempel får kopiera eller visa bilder, material eller videon från webbplatsen i andra än personliga eller icke-kommersiella sammanhang, såsom till exempel i undervisningen.

Skapande av ikonen

Fyll i uppgifterna om upphovsmän i blanketten och välj önskad användarrätt.

Du kan skräddarsy ikonens innehåll till att motsvara den användarrätt som innehållet på din egen webbplats har, och på ett synligt sätt märka ut information om upphovsmän för innehållet.

Placering av ikonen på webbplatsen

Du får en kod skickad till din e-post som används för att installera ikonen.

Du kan placera ikonen där du vill på din webbplats, till exempel i sidans nedre footer, flytande i sidans kant, eller i samband med en enskild bild, webbpublikation eller material. Ikonen kan gälla hela webbplatsen eller kan kopplas till en enskild bild eller material, i vilket fall den informerar om just den bildens eller materialets upphovsmän och användningsrätt.

Som standard flyter ikonen i det nedre vänstra hörnet av webbplatsen.

Du kan vid behov be din webbplatsadministratör att installera tillägget.

Uppdatering av ikonens innehåll

För att uppdatera ikonen, skapa en ny ikon på ©-info-sidor och uppdatera koden på din webbplats. Kopieringsbutiken kan redigera innehållet i formuläret och innehållet i ©-info, dessa texter uppdateras automatiskt till ©-info.

Uppgifter om innehållets upphovsmän

En upphovsman är den person som skapat verket, till exempel skrivit artikeln, gjort videon eller tagit fotografiet. Ifall webbplatsens innehåll är av flera olika upphovsmän, till exempel om bilderna på webbplatsen är tagna av olika fotografer, välj punkten ”flera upphovsmän” på blanketten och ange namnet på bildens upphovsman i samband med bilden. En fotograf har rätt att bli nämnd i samband med sina bilder.

Som upphovsrättsinnehavare för webbplatsen eller materialet anges den som har upphovsrätt till innehållet, till exempel den ursprungliga upphovsmannen, materialets utgivare, webbplatsens administratör/utgivare.

Användningsrätt

Med hjälp av ©-info-ikonen är det lätt och tydligt för användarna att hitta användningsrätten för innehållet.

Välj bland användningsrättsalternativen det som motsvarar användarrätten till innehållet på din webbplats. Man väljer skilt användningsrätt för bild, text, video och musik eller andra ljudfiler. Om din webbplats inte har video eller musik- eller ljudfiler väljer man inte dessa punkter på blanketten.

Upphovsrättslagen tillåter kopiering av ett utgivet verk för privat bruk, att göra korta citat samt att visa annat än videon och skådespel i undervisningen. För att använda, modifiera eller dela innehåll av annat slag krävs i allmänhet tillstånd från upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren. Mer information om vad upphovsrättslagen tillåter hittar du här.